نقدی بر سیاست‌های ضداخ اقی دولت کودتا سخنرانی ستاد مصطفی ملکیان در دف ع از دولت اخلاقی

احوال الطقس الأردن

نقدی بر سیاست‌های ضداخلاقی دولت کودتا سخنرانی استاد مصطفی ملکیان در دفاع از دولت اخلاقی

Mon, 26 Oct 2009, 04:41:19
Source: اخبار ایران
سخنرانی درخشان و مهم ذیل را استاد مصطفی ملکیان در روزهای قبل از انتخابات ۸۸، در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان اصفهان انجام داده است. اینک بعد از چهار ماه از کودتای ۲۲ خرداد که کودتایی بود بر ع…

حالة الطقس الأردن

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: